XTEMOS ELEMENT

POST ELEMENT STYLE MASONRY

عید غدیر خم

عید غدیر خم بزرگترین عید مسلمانان شیعه عید غدیر خم به عنوان یکی از بزرگترین وقایع تاریخ مسلمانان شیعه در روز ۱۸ ذی الحجه سال دهم هجری آیه تبلیغ بر پیامبر (ص) نازل شد . که به صراحت...

Continue reading

ضوابط پارکینگ در ساختمان مسکونی

ضوابط پارکینگ در ساختمان مسکونی ضوابط پارکینگ در ساختمان مسکونی : گسترش آپارتمان‌ نشینی، احداث ساختمان‌ های چند طبقه با واحدهای متعدد، دارا بودن حداقل یک خودرو توسط اکثریت قریب به اتفاق خانواده‌ ها و کم‌ عرض بودن بسیاری از کوچه ‌ها و فرعی...

Continue reading

آموزش پیشرفته اینستاگرام؛ اصطلاحات و پیدا کردن دوستان

آموزش پیشرفته اینستاگرام؛ اصطلاحات و پیدا کردن دوستان آموزش پیشرفته اینستاگرام؛ اصطلاحات و پیدا کردن دوستان آموزش پیشرفته اینستاگرام؛ اصطلاحات و پیدا کردن دوستان برای اینکه بتوانید دوستان خود را در اینستاگرام پیدا کنید، و این امکان برای آنها...

Continue reading

سازه های فلزی و بتنی

مقایسه سازه های فلزی و بتنی (تفاوت ها و مزیت ها) معمول‌ترین روش‌های ساخت ساختمان‌ها در سراسر دنیا سه روش ساختمان با مصالح بنایی، ساختمان با اسکلت فلزی و ساختمان با اسکلت بتنی است. سازه‌های بدون اسکلت معمولاً در ساختمان‌هایی...

Continue reading

کیف پول ارز دیجیتال

بهترین کیف پول ارز دیجیتال؛ معرفی ۱۳ ولت برتر ۲۰۲۲ بهترین کیف پول ارز دیجیتال کدام است؟ این پرسش یکی از دغدغه‌های اصلی کاربران ارز دیجیتال است. می‌دانیم که نحوه‌ی ذخیره‌‌سازی و امنیت دارایی ذخیره شده‌ی...

Continue reading

مسئولیت‌های مهندس مجری ساختمان

مسئولیت‌های مهندس مجری ساختمان مسئولیت‌های مهندس مجری ساختمان مسئولیت‌های مهندس مجری ساختمان :عملیات اجرایی ساختمان باید منحصرا توسط مهندس مجری ساختمان که دارای صلاحیت اجرا ساختمان هستند انجام شود. مجری نماینده فنی کارفرما در اجرای ساختمان بوده...

Continue reading

XTEMOS ELEMENT

BLOG DEFAULT

عید غدیر خم

عید غدیر خم بزرگترین عید مسلمانان شیعه عید غدیر خم به عنوان یکی از بزرگترین وقایع تاریخ مسلمانان شیعه در روز ۱۸ ذی الحجه سال دهم هجری آیه تبلیغ بر پیامبر (ص) نازل شد . که به صراحت...

Continue reading

ضوابط پارکینگ در ساختمان مسکونی

ضوابط پارکینگ در ساختمان مسکونی ضوابط پارکینگ در ساختمان مسکونی : گسترش آپارتمان‌ نشینی، احداث ساختمان‌ های چند طبقه با واحدهای متعدد، دارا بودن حداقل یک خودرو توسط اکثریت قریب به اتفاق خانواده‌ ها و کم‌ عرض بودن بسیاری از کوچه ‌ها و فرعی...

Continue reading

آموزش پیشرفته اینستاگرام؛ اصطلاحات و پیدا کردن دوستان

آموزش پیشرفته اینستاگرام؛ اصطلاحات و پیدا کردن دوستان آموزش پیشرفته اینستاگرام؛ اصطلاحات و پیدا کردن دوستان آموزش پیشرفته اینستاگرام؛ اصطلاحات و پیدا کردن دوستان برای اینکه بتوانید دوستان خود را در اینستاگرام پیدا کنید، و این امکان برای آنها...

Continue reading

XTEMOS ELEMENT

BLOG WITH SMALL IMAGES

عید غدیر خم

عید غدیر خم بزرگترین عید مسلمانان شیعه عید غدیر خم به عنوان یکی از بزرگترین وقایع تاریخ مسلمانان شیعه در روز ۱۸ ذی الحجه سال دهم هجری آیه تبلیغ بر پیامبر (ص) نازل شد . که به صراحت...

Continue reading

ضوابط پارکینگ در ساختمان مسکونی

ضوابط پارکینگ در ساختمان مسکونی ضوابط پارکینگ در ساختمان مسکونی : گسترش آپارتمان‌ نشینی، احداث ساختمان‌ های چند طبقه با واحدهای متعدد، دارا بودن حداقل یک خودرو توسط اکثریت قریب به اتفاق خانواده‌ ها و کم‌ عرض بودن بسیاری از کوچه ‌ها و فرعی...

Continue reading

آموزش پیشرفته اینستاگرام؛ اصطلاحات و پیدا کردن دوستان

آموزش پیشرفته اینستاگرام؛ اصطلاحات و پیدا کردن دوستان آموزش پیشرفته اینستاگرام؛ اصطلاحات و پیدا کردن دوستان آموزش پیشرفته اینستاگرام؛ اصطلاحات و پیدا کردن دوستان برای اینکه بتوانید دوستان خود را در اینستاگرام پیدا کنید، و این امکان برای آنها...

Continue reading

XTEMOS ELEMENT

BLOG CHESS

عید غدیر خم

عید غدیر خم بزرگترین عید مسلمانان شیعه عید غدیر خم به عنوان یکی از بزرگترین وقایع تاریخ مسلمانان شیعه در روز ۱۸ ذی الحجه سال دهم هجری آیه تبلیغ بر پیامبر (ص) نازل شد . که به صراحت...

Continue reading

ضوابط پارکینگ در ساختمان مسکونی

ضوابط پارکینگ در ساختمان مسکونی ضوابط پارکینگ در ساختمان مسکونی : گسترش آپارتمان‌ نشینی، احداث ساختمان‌ های چند طبقه با واحدهای متعدد، دارا بودن حداقل یک خودرو توسط اکثریت قریب به اتفاق خانواده‌ ها و کم‌ عرض بودن بسیاری از کوچه ‌ها و فرعی...

Continue reading

آموزش پیشرفته اینستاگرام؛ اصطلاحات و پیدا کردن دوستان

آموزش پیشرفته اینستاگرام؛ اصطلاحات و پیدا کردن دوستان آموزش پیشرفته اینستاگرام؛ اصطلاحات و پیدا کردن دوستان آموزش پیشرفته اینستاگرام؛ اصطلاحات و پیدا کردن دوستان برای اینکه بتوانید دوستان خود را در اینستاگرام پیدا کنید، و این امکان برای آنها...

Continue reading

سازه های فلزی و بتنی

مقایسه سازه های فلزی و بتنی (تفاوت ها و مزیت ها) معمول‌ترین روش‌های ساخت ساختمان‌ها در سراسر دنیا سه روش ساختمان با مصالح بنایی، ساختمان با اسکلت فلزی و ساختمان با اسکلت بتنی است. سازه‌های بدون اسکلت معمولاً در ساختمان‌هایی...

Continue reading

XTEMOS ELEMENT

BLOG ALTERNATIVE

مذهبی

عید غدیر خم

عید غدیر خم بزرگترین عید مسلمانان شیعه عید غدیر خم به عنوان یکی از بزرگترین وقایع تاریخ مسلمانان شیعه در روز ۱۸ ذی الحجه سال دهم هجری آیه تبلیغ بر پیامبر (ص) نازل شد . که به صراحت...

Continue reading

علم و فن آوری

ضوابط پارکینگ در ساختمان مسکونی

ضوابط پارکینگ در ساختمان مسکونی ضوابط پارکینگ در ساختمان مسکونی : گسترش آپارتمان‌ نشینی، احداث ساختمان‌ های چند طبقه با واحدهای متعدد، دارا بودن حداقل یک خودرو توسط اکثریت قریب به اتفاق خانواده‌ ها و کم‌ عرض بودن بسیاری از کوچه ‌ها و فرعی...

Continue reading

آموزش

آموزش پیشرفته اینستاگرام؛ اصطلاحات و پیدا کردن دوستان

آموزش پیشرفته اینستاگرام؛ اصطلاحات و پیدا کردن دوستان آموزش پیشرفته اینستاگرام؛ اصطلاحات و پیدا کردن دوستان آموزش پیشرفته اینستاگرام؛ اصطلاحات و پیدا کردن دوستان برای اینکه بتوانید دوستان خود را در اینستاگرام پیدا کنید، و این امکان برای آنها...

Continue reading

XTEMOS ELEMENT

CAROUSEL OF POSTS